ЗАПАЛИ СВІЙ

ДЕНЬ НОВИМИ КОЛЬОРАМИ

Canon Medical Systems представляє повністю оновлену лінійку ультразвукових систем i-серії - Aplio i / Prism Edition.


 • Більш висока продуктивність процесора і більший об'єм оперативної пам'яті
 • Потужна технологія створення зображень iBeam+
 • Висока частота повторення кадрів (+104%)
 • Покращена однорідність
 • Покращення якості зображення під час дослідження глибоко розташованих структур
 • Підвищено чутливість
 • Інтелектуальні програми та робочі процеси з підтримкою штучного інтелекту (AI)
 • Більш точні клінічні дані, швидше та ефективніше
 • Покращене автотрасування допплерівського спектру, навіть якщо сигнал містить шуми
 • Автоматизоване розпізнавання структур
 • Зменшення варіативності вимірювань користувачем
 • Розумний навігатор робочого процесу

 

 • Tricefy всередині для керування RAW даними великої ємності. (опція)
 • Електричний підйом панелі керування
 • Широкий кут огляду до 140 градусів для конвексних датчиків
 • Розширене використанні SMI (мікропотокова візуалізація): більш глибокі, швидкі потоки та широке ROI
 • Збільшено діапазон для еластографії зсувної хвилі з 200кПа до 700кПа, що надає змогу легко проводити вимірювання жорсткості/еластичності більш жорстких структур та проведення досліджень в МСК та молочної залози
 • Спеціалізовані пакети для дослідження молочної залози

Новітні технології в системах Aplio i-series / Prism Edition

Повний Фокус
SMI покоління 4
Розширений діапазон для SWE
Надшироке поле огляду
Розумна мітка тіла
Повний Фокус

Фокус по всій глибині сканування

 

Технологія, яка дозволяє просто бачити більше, фокусуючись в широкому діапазоні від дальнього до ближнього поля.

 

Переваги:

Можливість створення зображення без необхідності налаштування фокусної зони передачі:

 • Менше операційних кроків
 • Вища однорідність зображення

 

* Доступно виключно для Aplio i-series | Prism Edition

Печінка

Повний фокус з технологією iBeam +

Яєчка
Повний фокус з технологією iBeam +

SMI покоління 4
Розширений діапазон для SWE
Надшироке поле огляду
Розумна мітка тіла

Технології, що включені у базовий блок:

 

 • Intelligent Dynamic microslice - інтелектуальний динамічний мікрозріз, технологія формування надтонкого проміню
 • Multiplexing - технологія паралельної обробки сигналів для перетворення величезних обсягів даних з високою швидкістю
 • Volume Matrix - об'ємне сканування для секторних та черезтравохідних датчиків (VX) *i900
 • Підтримка надвисокочастотних матричних лінійних датчиків з частотою більше 18 MHz *i800 та i900

 

 • Повністю цифрова робоча станція
 • CD/DVD дисковод, 5 USB портів, опційна підтримка WiFi
 • Блок DICOM
 • Цифровий відеоінтерфейс HDMI

 

 • Блок обробки "сирих" зображень Rаw Data
 • Режим ВЧ повтору імпульсів (HPRF)
 • QuickScan - постійно працюючий оптимізатор зображення
 • Імпульсна субтракція
 • Режим тканьової гармоніки
 • Режим диференційної тканьової гармоніки
 • Комплект оптимізації тканини з урахуванням її специфіки

 

 • Трапеційне сканування
 • Smart 3D - генерування тривимірного зображення на основі двовимірного зображення і будь-якої заданої форми обсягу.
 • Індекс васкуляризації
 • Beam - автоматичний режим покращення візуалізації біопсійної голки

 

 

 • Імпульсно-хвильовий доплерівський режим
 • Кольорове доплерівське картування
 • Енергетичний доплерівський режим
 • Тканьовий доплер
 • Програма Advanced Dynamic Flow - напрямлений високочутливий енергетичний допплерівський режим
 • Програма iSMI - покращена технологія супер мікроваскулязизації та оновлена версія SMI V.4

 

 • Програма ApliPure Plus
 • Програма Precision Imaging

 

 • 4-віконне відображення для різних режимів при дослідженнях з контрастом (Quad View for CHi)
 • 4-віконне відображення для різних режимів при дослідженнях з використанням зсувної хвилі (Quad View for SW)

Відображення SWE – зображень, кривих та режимів на моніторі в чотирьох окремих вікнах.

 • 4-віконне відображення (Quad View for Smart Fusion)

Для комплексної оцінки технологія Smart Fusion дозволяє виконувати дослідження в декількох режимах візуалізації, включаючи режим колірного допплера і сканування з використанням контрастних речовин.
На чотирьох-зонному екрані відображається ультразвукове зображення в реальному часі, синхронізоване з декількома об’ємними реконструкціями раніше завантажених даних.


Загальна радіологія
Онкологія
Акушерство та гінекологія
Кардіологія, судинні дослідження
Скелетно-м'язова система
Загальна радіологія

Застосовні опції та датчики:

 

 • Компресійна еластографія

Технологія «компресійної еластографії» з функцією збереження вихідних "сирих" даних призначена для локалізації та оцінки жорсткості пальпованих утворень. Кількісно оцінюється різна ступінь жорсткості обраних областей, або ж одержувані зображення кодуються кольором з подальшим кількісним аналізом в відносних величинах.

 

 

 • Еластографія зсувної хвилі (Shear Wave)

Технологія Еластографія зсувної хвилі, розроблена корпорацією Canon Medical, дозволяє отримувати кількісні дані про жорсткість тканин (швидкості поширення «зсувної хвилі») і візуалізувати цю інформацію у вигляді інтелектуальних карт для різних областей клінічного застосування (від досліджень черевної порожнини до дрібних частин плода) в режимі реального часу.

 

 • Liver Package - комплексний підхід до аналізу печінки

Захворювання печінки є однією з основних проблем в сучасній діагностиці, з широким спектром патологій: стеатоз, запалення, фіброз, цироз, рак печінки.

Система Aplio i900 оснащена комплексом новітніх унікальних інструментів візуалізації для забезпечення необхідної діагностичної достовірності, що дозволяють визначити будь-які зміни в стані печінки.

Еластографія зсувної хвилі (ShearWave)

Дисперсія зсувної хвилі (ShearWave Dispersion)

Загасання (Attenuation)

В цьому програмному комплексі еластографія зсувної хвилі включає в себе 5 інтелектульних карт:

 

 • Аттенюація (загасання)

Забезпечує можливість кількісного визначення і колірного кодування змін коефіцієнта загасання в печінці, які можуть виникнути при змінах в складі печінки (наприклад, при підвищенні рівня жиру).

Рівень достовірності вимірювань забезпечується за допомогою колірного кодування значень:

 • ультразвукова хвиля, що передається всередину тіла, поступово поширюється і, збільшуючи температуру, поглинається тканиною і розсіюючись послаблюється;
 • ступінь загасання зростає пропорційно частоті.

 

 - 

 

 

 • Мультипараметричний рапорт

Мультипараметричний рапорт - це зведений звіт, який об'єднує результати як ультразвукового, так і зовнішніх обстежень (наприклад, аналізи крові) для отримання комбінованого результату. Ця унікальна функція об'єднання результатів декількох тестів і зведення їх в одному звіті може дати найбільш повне уявлення про стан печінки.

Результати можуть бути представлені як в табличному форматі, таки в графічному вигляді (де форма комбінованого відображення результатів може дати візуальну інформацію про взаємозв'язки між результатами).

Мультипараметричний рапорт включає всі вищезгадані (в Liver Pacage) функції для досліджень печінки:

 • Еластографія зсувної хвилі
 • Карта дисперсії зсувної хвилі
 • Аттенюація
 • Вимірювання мітки реєстрації користувача

 • iSMI (Superb Micro-vascular Imaging)

Покращена та ще більш чутлива Технологiя вiзуалiзацiї мiкроциркуляторного русла (SMI) розширює дiапазон видимого кровотоку до рiвня деталiзацiї та дозволяє побачити низькошвидкiсний кровотiк, що ранiше було неможливо в традицiйних ультразвукових дослiдженнях.

 

 • Програма Doppler Luminance

Програма додаткового покращення в допплерівських режимах - Doppler Luminance забезпечує однорідну, легку в інтерпретації кольорову візуалізацію з високою точністю і насиченістю, навіть у найменших судинах.
Doppler Luminance забезпечує високу частоту кадрів, зберігаючи повну якість зображення в B-режимі.

 

 • Дослідження з використанням контрастних речовин (CHi)

Комплексний підхід до сканування з контрастним підсиленням (CEUS) та програми для кількісного аналізу в системах Aplio дозволяють оцінити динаміку перфузії паталогічних утворень органів та тканин в широкому діапазоні клнічних досліджень.

 

Онкологія
Акушерство та гінекологія
Кардіологія, судинні дослідження
Скелетно-м'язова система