ІНТУЇТИВНІСТЬ. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІСТЬ. ІННОВАЦІЙНІСТЬ.

Ультразвукова діагностична система Aplio i800 забезпечує виключно високу точність і широкі можливості при проведенні досліджень. Чіткі і контрастні зображення з поліпшеною роздільною здатністю і глибиною проникнення, а також програмні і апаратні опції дозволяють швидко отримувати якісний результат на етапі ранньої діагностики

Інноваційна архітектура iBeam в апаратах Aplio i800. Надтонкий промінь, що формується за допомогою iDMS (Intelligent Dynamic Microslice) дає можливість розкрити більше деталей на всіх глибинах сканування за рахунок електронного підвищення різкості найдрібніших фрагментів зображення.


 • 23” TFT кольоровий висококонтрастний монітор на рухомій штанзі
 • 12” наклонна сенсорна панель та повністю програмована панель керування з висувною клавіатурою
 • Регулювання висоти та можливість повороту панелі користувача та монітору на відстань більше ніж 36 см
 • 4 активних порти для датчиків
 • Подвійні колеса для забезпечення плавності пересування
 • Габарити (Ш * В * Г): 631 мм * 1 177 мм * 953 мм; та вага 110 кг
 • Споживання: середнє - 570 VA та 27 VA в режимі очікування
 • Великий сенсорний екран в стилі планшетного комп'ютера з трьома інтерактивними областями.
 • Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс з можливістю адаптивного керування одною рукою
 • Залежна від режиму екранна навігація, що керується за допомогою трекбола. Підказки та коментарі, а також індивідуальні настройки дозволяють адаптувати систему і оптимізувати процес навчання і діагностики.
 • Можливість підключення бездротової другої консолі керування

Підтримка широкої лінійки 1.5D матричних датчиків з технологією iDMS (динамічний мікрозріз), в тому числі надвисокочастотних з частотою до 33 MHz.

Підтримка кардіологічних 3D об'ємних матричних датчиків, в тому числі і унікального черезтравохідного монокристалічного матричного 4D-TEE датчика PEI-512VX


Технології, що включені у базовий блок:


 • Intelligent Dynamic microslice - інтелектуальний динамічний мікрозріз, технологія формування надтонкого проміню
 • Multiplexing - технологія паралельної обробки сигналів для перетворення величезних обсягів даних з високою швидкістю
 • Підтримка надвисокочастотних матричних лінійних датчиків з частотою більше 18 MHz


 • Повністю цифрова робоча станція
 • CD/DVD дисковод, 5 USB портів, опційна підтримка WiFi
 • Блок DICOM
 • Цифровий відеоінтерфейс HDMI


 • Блок обробки "сирих" зображень Rаw Data
 • Режим ВЧ повтору імпульсів (HPRF)
 • QuickScan - постійно працюючий оптимізатор зображення
 • Імпульсна субтракція
 • Режим тканьової гармоніки
 • Режим диференційної тканьової гармоніки
 • Комплект оптимізації тканини з урахуванням її специфіки


 • Трапеційне сканування
 • Smart 3D - генерування тривимірного зображення на основі двовимірного зображення і будь-якої заданої форми обсягу.
 • Індекс васкуляризації
 • Beam - автоматичний режим покращення візуалізації біопсійної голки • Імпульсно-хвильовий доплерівський режим
 • Кольорове доплерівське картування
 • Енергетичний доплерівський режим
 • Тканьовий доплер
 • Програма Advanced Dynamic Flow - напрямлений високочутливий енергетичний допплерівський режим
 • Програма iSMI - покращена технологія супер мікроваскулязизації


 • Програма ApliPure Plus
 • Програма Precision Imaging


 • 4-віконне відображення для різних режимів при дослідженнях з контрастом (Quad View for CHi)
 • 4-віконне відображення для різних режимів при дослідженнях з використанням зсувної хвилі (Quad View for SW)

Відображення SWE – зображень, кривих та режимів на моніторі в чотирьох окремих вікнах.

 • 4-віконне відображення (Quad View for Smart Fusion)

Для комплексної оцінки технологія Smart Fusion дозволяє виконувати дослідження в декількох режимах візуалізації, включаючи режим колірного допплера і сканування з використанням контрастних речовин.
На чотирьох-зонному екрані відображається ультразвукове зображення в реальному часі, синхронізоване з декількома об’ємними реконструкціями раніше завантажених даних.


Загальна радіологія
Онкологія
Акушерство та гінекологія
Кардіологія, судинні дослідження
Скелетно-м'язова система
Загальна радіологія

Застосовні опції та датчики:

 

 • Компресійна еластографія

Технологія «компресійної еластографії» з функцією збереження вихідних "сирих" даних призначена для локалізації та оцінки жорсткості пальпованих утворень. Кількісно оцінюється різна ступінь жорсткості обраних областей, або ж одержувані зображення кодуються кольором з подальшим кількісним аналізом в відносних величинах.

 

 

 • Еластографія зсувної хвилі (Shear Wave)

Технологія Еластографія зсувної хвилі, розроблена корпорацією Canon Medical, дозволяє отримувати кількісні дані про жорсткість тканин (швидкості поширення «зсувної хвилі») і візуалізувати цю інформацію у вигляді інтелектуальних карт для різних областей клінічного застосування (від досліджень черевної порожнини до дрібних частин плода) в режимі реального часу.

 

 • Liver Package - комплексний підхід до аналізу печінки

Захворювання печінки є однією з основних проблем в сучасній діагностиці, з широким спектром патологій: стеатоз, запалення, фіброз, цироз, рак печінки.

Система Aplio i800 оснащена комплексом новітніх унікальних інструментів візуалізації для забезпечення необхідної діагностичної достовірності, що дозволяють визначити будь-які зміни в стані печінки.

Еластографія зсувної хвилі (ShearWave)

Дисперсія зсувної хвилі (ShearWave Dispersion)

Загасання (Attenuation)

В цьому програмному комплексі еластографія зсувної хвилі включає в себе 5 інтелектульних карт:

 

 • Аттенюація (загасання)

Забезпечує можливість кількісного визначення і колірного кодування змін коефіцієнта загасання в печінці, які можуть виникнути при змінах в складі печінки (наприклад, при підвищенні рівня жиру).

Рівень достовірності вимірювань забезпечується за допомогою колірного кодування значень:

 • ультразвукова хвиля, що передається всередину тіла, поступово поширюється і, збільшуючи температуру, поглинається тканиною і розсіюючись послаблюється;
 • ступінь загасання зростає пропорційно частоті.

 

 - 

 

 

 • Мультипараметричний рапорт

Мультипараметричний рапорт - це зведений звіт, який об'єднує результати як ультразвукового, так і зовнішніх обстежень (наприклад, аналізи крові) для отримання комбінованого результату. Ця унікальна функція об'єднання результатів декількох тестів і зведення їх в одному звіті може дати найбільш повне уявлення про стан печінки.

Результати можуть бути представлені як в табличному форматі, таки в графічному вигляді (де форма комбінованого відображення результатів може дати візуальну інформацію про взаємозв'язки між результатами).

Мультипараметричний рапорт включає всі вищезгадані (в Liver Pacage) функції для досліджень печінки:

 • Еластографія зсувної хвилі
 • Карта дисперсії зсувної хвилі
 • Аттенюація
 • Вимірювання мітки реєстрації користувача

 • iSMI (Superb Micro-vascular Imaging)

Покращена та ще більш чутлива Технологiя вiзуалiзацiї мiкроциркуляторного русла (SMI) розширює дiапазон видимого кровотоку до рiвня деталiзацiї та дозволяє побачити низькошвидкiсний кровотiк, що ранiше було неможливо в традицiйних ультразвукових дослiдженнях.

 

 • Програма Doppler Luminance

Програма додаткового покращення в допплерівських режимах - Doppler Luminance забезпечує однорідну, легку в інтерпретації кольорову візуалізацію з високою точністю і насиченістю, навіть у найменших судинах.
Doppler Luminance забезпечує високу частоту кадрів, зберігаючи повну якість зображення в B-режимі.

 

 • Дослідження з використанням контрастних речовин (CHi)

Комплексний підхід до сканування з контрастним підсиленням (CEUS) та програми для кількісного аналізу в системах Aplio дозволяють оцінити динаміку перфузії паталогічних утворень органів та тканин в широкому діапазоні клнічних досліджень.

 

Онкологія
Акушерство та гінекологія
Кардіологія, судинні дослідження
Скелетно-м'язова система