Категорії новин:

Оригінальне дослідження впливу КТ на ДНК людини

Біологічні ефекти низькодозової КТ грудної клітки на хромосомну ДНК

Hiroaki Sakane,  Mari Ishida, Lin Shi, Wataru Fukumoto, Chiemi Sakai, Yoshihiro Miyata, Takafumi Ishida, Tomoyuki Akita, Morihito Okada, Kazuo Awai, Satoshi Tashiro 

 

Двохланцюгові розриви ДНК та хромосомні аберації (порушення структури хромосоми) збільшуються після одноразового КТ дослідження, тоді  як різниці в кількості пошкоджень ДНК, виявлених до та після однократного обстеження грудної клітки з низькою дозою  немає.

 

Основа

Хоча національне дослідження скринінгу легень говорить про значне зниження смертності від раку легень при проведенні КТ грудної клітки,  біологічні ефекти від опромінення залишаються невідомими.

 

Мета

Порівняти вплив низькодозових та стандартних КТ дослідженнь на  дволанцюгові розриви ДНК та хромосомних аберацій  у лімфоцитах периферичної крові.

 

Матеріали та методи

Для дослідження були відібрані 209 учасників, яким проводилася КТ грудної клітки. З дослідження були виключені особи, що пройшли рентгенографічне обстеження протягом останніх 3 днів чи пройшли променеву або хіміотерапію.

 

Зразки периферичної крові були отримані до та через 15 хвилин після КТ. Число γ-H2AX вогнищ та нестійких CAs (хромосомних аберацій) в лімфоцитах було кількісно визначено методом імунофлуоресцентного фарбування γ-H2AX та флюоресценцією in situ гібридизацією за допомогою пептидних нуклеїнових кислотних проб для центромерів  та теломерів.

 

Для статистичного аналізу було використано критерій Вілкоксона. Корекція Бонферроні застосовувалася для кількох порівнянь.

 

Результати

З 209 учасників (105 жінок, 104 чоловіків; середній вік, 67,0 років ± 11,3 [стандартне відхилення]) 107 було проведено низькодозову КТ грудної клітки, а 102 - стандартну КТ грудної клітки.

 

Показники розподілу статі, віку та розміру тіла були подібними між двома групами. Середня ефективна доза низькодозої  CT та стандартна CT склала 1,5 та 5,0 мЗв відповідно.

 

Кількість  двохланцюгових розривів  та САs (хромосомних аберацій) збільшилася після стандартного КТ обстеження (γ-H2AX, P <.001; CAs, P = .003); кількість дволанцюгових розривів і САs до та після ЛД КТ не відрізнялася (γ-H2AX, P = .45; CAs, P = .69).

 

Висновок

Не було виявлено впливу низькодозової КТ на ДНК людини. У цьому ж режимі ДНК дволанцюгові розриви та хромосомні аберації зростали після КТ стандартної дози.

Останні новини та події