Категорії новин:

КТ-ангіографія легеневих артерій зі застосуванням йодних карт

 

 

 

 

 

«Візуалізація разом зі субтракцією додає діагностичну

потужність до рутинного обстеження пацієнтів, які проходять обстеження КТ-ангіографії легеневих артерій.»

Матіас Прокоп, доктор медицини, доктор наук

Професор і завідувач кафедри радіології та ядерної медицини

Медичний центр університету Радбауд

Неймеген, Нідерланди

 

Історія пацієнта

67-річний чоловік був направлений у відділення невідкладної допомоги зі скаргами на задишку та різке погіршення самопочуття. Для виключення емболії легеневої артерії як причини його симптомів була призначена КТ-ангіографія легеневих артерій разом зі субтракцією.

 

Результати

 

Зменшення контрастного підсилення в правій верхівці легені, як показано на кольорових йодних картах, вказує на зниження перфузії. Це узгоджується з клінічною картиною емболії легеневої артерії у пацієнта.

 

Технологія

Використовуючи сканування до і після контрастування, програма SURESubtraction Lung виділяє сигнал йоду та відображає результат у вигляді кольорового накладання. Спеціальний режим збору даних синхронізує сканування до і після контрастування та автоматично виводить карти йоду безпосередньо на консоль оператора без необхідності додаткової взаємодії з користувачем.

 

Ключовим в отриманні точних результатів є анатомічно обґрунтований алгоритм тривимірної реєстрації деформованих зображень, який компенсує рух пацієнта, що може виникнути між двома скануваннями. Це забезпечує високоточну ідентифікацію сигналу йоду, при цьому результат накладається на постконтрастне зображення КТ-ангіографії як колірне накладання, щоб чітко продемонструвати навіть незначні відмінності в ослабленні Одиниць Хаунсфілда.

 

 

Збір даних

Модель КТ: Aquilion ONE / GENESIS Edition

Режим сканування: Ultra Helical

Колімація: 0.5 мм x 80

Напруга: 100 kV

                SUREExposure

Швидкість ротації: 0.275 сек.

Тех. зниження дози: AIDR 3D Enhanced

DLP: Total 183.9 мГр.cм

CTDI:1.6 mGy до контрасту

          3.2 mGy після контрасту

Effective Dose: 2.57 мЗв

k-factor: 0.014

 

Висновок

Додавання йодних карт до легеневої КТ-ангіографії дозволяє оцінити розподіл контрастної речовини в легеневій паренхімі. SURESubtraction Lung може автоматично створювати йодні карти під час кожного рутинного легеневого обстеження з контрастуванням.

 

Останні новини та події